Τέχνες
Οικονομία
Τεχνολογία
Εκπαίδευση
Διασκέδαση
Πολιτική
Υγεία
Γεγονότα
Ανάπτυξη
Κοινωνία
Ταξίδια
Οικολογία
Ιστορία
Μόδα
Εκτύπωση

Λασποσπιτοσελίδα Πολιτκή(The Debate Song)

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
(The Debate Song)
Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω ένα Τσοβολάκι
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω ένα Σαμαράκι
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω μία Παπαρήγα
Η Αλέκα - ΚάπαΚάπα...
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω τέσσερις Ρηγάδες
Οι Ρηγάδες - ΣυνΣυνΣυν...
Η Αλέκα - ΚάπαΚάπα...
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω έναν Μπουλντόζα
Ο Μπουλντόζας - Καρ-δί-τσα!...
Οι Ρηγάδες - ΣυνΣυνΣυν...
Η Αλέκα - ΚάπαΚάπα...
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω έναν Σημιτάκο
Ο Σημίτης - ΤσινγκΤσανγκΤσουνγκ...
Ο Μπουλντόζας - Καρ-δί-τσα!...
Οι Ρηγάδες - ΣυνΣυνΣυν...
Η Αλέκα - ΚάπαΚάπα...
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί

Όταν θα πάω κυρά μου στο Ντιμπέητ
Θα σου αγοράσω έναν Λεβέντη
Ο Λεβέντης - Κύριέ μου!...
Ο Σημίτης - ΤσινγκΤσανγκΤσουνγκ...
Ο Μπουλντόζας - Καρ-δί-τσα!...
Οι Ρηγάδες - ΣυνΣυνΣυν...
Η Αλέκα - ΚάπαΚάπα...
Ο Αντώνης - ΤάκαΤάκα...
Το Τσοβολάκι - ΔΗΚΚΙ-ρίκι-κί
Θα σε ξυπνάει κάθε πρωί
 

CreditsAdvertising - Λασποφιλία - Γράμματα Αναγνωστών

Copyright ©Λάσπη(η) 1995-2002 Laspi(h) - All rights reserved.