Τέχνες
Οικονομία
Τεχνολογία
Εκπαίδευση
Διασκέδαση
Πολιτική
Υγεία
Γεγονότα
Ανάπτυξη
Κοινωνία
Ταξίδια
Οικολογία
Ιστορία
Μόδα
Εκτύπωση

Λασποσπιτοσελίδα Ιστορία

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, ΚΥΡΙΟΙ ! ! !

Ο κατάπτυστος συνεργάτης της στήλης, Αρχιφύλαξ Νικόλαος, παρουσίασε το ακόλουθο χαλκευμένο έγγραφο ως δήθεν "δημοσίευμα μετεπαναστατικής ελληνικής εφημερίδας", στην απέλπιδα προσπάθειά του να αποδείξει ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται. (Απόδειξη της …γνησιότητας του εγγράφου είναι το άπταιστο μονοτονικό και οι έγχρωμες εκτυπώσεις.) Για την ασέβειά του αυτή, ο Νικόλαος κρατείται ήδη κλειδωμένος ερμητικά στις αποθήκες μας.

ΝΑΥΠΛΙΟΝ

Αίτησιν αποφυλακίσεως κατέθεσε εις τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Πετρομπεάκο ο έγκριτος νομικός Γεώργιος Τερτσέτης εκ μέρους του πελάτου του, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος τελεί υπό κράτησιν εις τας Δικαστικάς Φυλακάς Ναυπλίου.

Αμέσως μετά την κατάθεσιν της αιτήσεως, ο κ. Τερτσέτης διένειμε εις τας εφημερίδας και τους Ιερούς Ναούς δήλωσιν του κ. Κολοκοτρώνη, εις την οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

"…Εννεά χρόνια μετά την άδικον προφυλάκισί μου, την οποίαν μόνο το φόβητρο του Ιμπραήμ τους έκαμνε να τερματίσουν, οι κοτζαμπάσηδες βάλλουν και πάλιν εναντίον μου. Οχι μονάχοι τους αυτήν την φοράν, αλλά παρέα με τους δυνάστας της βαυαρικής αντιβασιλείας και των συφερόντων που κρύβονται οπίσω της. Στο πρόσωπόν μου δεν χτυπούν απλώς τον αγωνιστήν-επαναστάτην της 25ης του Μαρτιού. Χτυπούν τον αγνόν Ελληνα της υπαίθρου, τον ασυμβίβαστον, τον κλέφτην, τον αρματολόν, τον μη προνομιούχον…"Θ. Κολοκοτρώνης

 Τερτσέτης: "Απαράδεκτοι αι συνθήκαι κρατήσεως"

Εις αποκλειστικήν του δήλωσιν προς τον ανταποκριτήν μας, ο Γεώργιος Τερτσέτης κατήγγειλε τας "απαραδέκτους", όπως τας εχαρακτήρισε, συνθήκας κρατήσεως του "Γέρου του Μωρηά". Συμφώνως προς τα λεγόμενα του υπερασπιστού του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

  • Κρατείται εις κελίον στενόν και υγρόν, μετ' ανεπαρκούς φωτισμού και αερισμού και άνευ αποχωρητηρίου
  • Σιτίζεται μόλις δις της εβδομάδος
  • Δεν δικαιούται διά να διαβάζει πολιτικάς εφημερίδας (ει μη μόνον αθλητικάς)
  • Δεν προαυλίζεται, δήθεν εκ φόβου πιθανής δραπετεύσεως - ενώ είνε γνωστόν ότι η εξασθενημένη του υγεία δεν του επιτρέπει να καταβεί τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμηδίου
  • Υφίσταται συνεχείς και ασκόπους μεταγωγάς μεταξύ Παλαμηδίου, Ακροναυπλίας και της νήσου Μπούρτζι

Παλαμήδι (αριστερά) και Μπούρτζι: η αναβίωσις του Μεσαίωνος

Και ο κ. Τερτσέτης καταλήγει: "Εις μιαν εποχή όπου, ελευθέρα και βασιλευομένη, η Ελλάς γίγνεται μέλος της ευρωπαϊκής οικογενείας, η Πολιτεία οφείλει να είνε πιστή, με λόγους και με έργα, εις τας αρχάς του Διαφωτισμού και την Διακήρυξιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου."

Κανάρης: "Εγγυώμαι προσωπικώς διά τον Κολοκοτρώνην"

Ο εκ των πρωταγωνιστών της εθνεγερσίας, ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, ο άνθρωπος όστις εταπείνωσεν τον Καρά-Αλήν καταβιβάζοντας την οθωμανικήν σημαίαν εκ της ναυαρχίδος αυτού, πριν αν προβή εις την πυρπόλησιν ταύτης, έκαμνε την ακόλουθον δήλωσιν:

"Δεν θα αποφανθώ περί του εάν καλώς ή κακώς κρατείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τούτο είνε δουλειά των νομομαθών. Είνε όμως αδιανόητον να θεωρήται ο Κολοκοτρώνης ύποπτος φυγής από της χώρας ήντινα τόσο επάσχισεν να ιδεί ελευθέραν. Εγγυώμαι προσωπικώς ότι ο Κολοκοτρώνης δεν υπάρχει περίπτωσις να υπάγη παραπέρα απ' το Ζητούνιον και τον Καρβασαράν, ειδάλλως να πάρη το Κράτος όλην την περιουσίαν μου και να με εξορίση στ' Απεράθου."


Ο Μπουρλοτιέρης


CreditsAdvertising - Λασποφιλία - Γράμματα Αναγνωστών

Copyright ©Λάσπη(η) 1995-2002 Laspi(h) - All rights reserved.